Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

Thấp/Cao

18°

/

25°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.16 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

3.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia