Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia