Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/15°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Gia

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:06

Thấp/Cao

16°

/

23°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Gia