Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  3.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.2%
 • Lượng mưa
  2.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  4.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.9%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Sơn