Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/23.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.8%
 • Lượng mưa
  14.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
CN 26/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  1.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.2°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 27/03
mưa vừa
17°

mưa vừa

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.6°/18.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.3°/16°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/16.5°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 28/03
mưa vừa
15°

mưa vừa

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14°/15.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.4°/15.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.1°/15.7°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T4 29/03
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.5°/17.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.8°/17°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.8°/16.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Sơn