Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:35 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:28 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:28 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:27 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:26 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:25 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:24 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Sơn

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:41

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Sơn