Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:49 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Sơn

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:44

Thấp/Cao

17°

/

19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.96 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Sơn