Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

10°/7°

temperature
Sáng/tối

9°/8°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

7°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/7°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Sơn