Dự báo thời tiết Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/23°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Lạng Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lạng Sơn