Dự báo thời tiết Lạng Sơn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:49 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa Lạng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Lạng Sơn

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:45

Thấp/Cao

17°

/

20°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lạng Sơn