Dự báo thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/18.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 10/12
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 11/12
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/18.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Di Linh

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

18°

/

29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Di Linh