Dự báo thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:26 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Di Linh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:37

Thấp/Cao

19°

/

27°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Di Linh