Dự báo thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Di Linh

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

32°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.11 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

1.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Di Linh