Dự báo thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Di Linh

mây rải rác

14°

mây rải rác

Cảm giác như 14°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:11/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

14°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

12°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:11 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Di Linh