Dự báo thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đạ Tẻh

mưa nhẹ

20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.33 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đạ Tẻh