Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:41 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:39 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:30 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:41

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

2.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm