Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng theo giờ

T4 07/06
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.757 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.98

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.793 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.469 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9.422 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9.132 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

99%

T5 08/06
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

5.903 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.678 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.672 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.75 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

6.026 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

7.283 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

5.839 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Đà Lạt

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt