Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.5°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.5%
 • Lượng mưa
  2.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/17.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:10
T2 12/06
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.1%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/17.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.5°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:10
T3 13/06
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.4%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/17.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:10
T4 14/06
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.3°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.9%
 • Lượng mưa
  0.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/17.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:10
T5 15/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.6°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.7%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/17.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.5°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:11

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:10

Thấp/Cao

17°

/

24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

1.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt