Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

22°/12°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:57 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

22°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:58 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới


Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:57

Thấp/Cao

14°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt