Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

22°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

22°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

23°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 20 ngày tới


Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 20 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

15°

/

29°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

UV

4.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt