Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

25°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

24°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

36%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

10°

uv

UV

2.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt