Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
7.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
6.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
5.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây cụm

15°

mây cụm

Cảm giác như 15°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1015 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

14°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt