Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

24°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:57 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Đà Lạt

mây thưa

16°

mây thưa

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:57

Thấp/Cao

15°

/

29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.81 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt