Thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng theo giờ

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

93%

T5 22/02
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.21

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.85

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.65

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

T6 23/02
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.21

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.87

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

9.757 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng trong 12h tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây thưa

19°

mây thưa

Cảm giác như 19°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bảo Lộc