Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  21.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  27.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.6%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.5%
 • Lượng mưa
  5.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.7%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 5 ngày tới

Lượng mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 5 ngày tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Bảo Lộc