Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:57 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:57 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 10 ngày tới

Lượng mưa Bảo Lộc - Lâm Đồng 10 ngày tới

Thời tiết Bảo Lộc

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

18°

/

32°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.29 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

7.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bảo Lộc