Thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

85%

T7 10/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

81%

CN 11/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lai Châu