Thời tiết Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.63

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

65%

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

69%

T6 26/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Phường Tân Phong

bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

7.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Tân Phong