Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.5%
 • Lượng mưa
  6.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:50
T2 12/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  9.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T3 13/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  9.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T4 14/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  17.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:51
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  12.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lai Châu

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:50

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lai Châu