Thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.59

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.94

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.38

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

81%

CN 03/03
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

40%

T2 04/03
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.76

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

15°

/

28°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

3.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đường