Dự báo thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:59 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:58 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:55 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:54 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:48 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:47 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:46 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:45 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:44 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:43 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:43 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:42 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:41 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/17:59

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đường