Dự báo thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:25 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:27 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:27 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:27 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:28 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:28 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:21

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đường