Dự báo thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

53%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đường