Dự báo thời tiết Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Đường - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Đường

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Đường