Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:54
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:53
T4 04/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.1%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:52
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  6.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:51
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  7.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sìn Hồ

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:54

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ