Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 5:58 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 5:59 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 5:59 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:00 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

30°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:01 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

16°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:02 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:02 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:03 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sìn Hồ

bầu trời quang đãng

17°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

06:43/17:58

Thấp/Cao

17°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ