Thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

76%

T3 12/12
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

9.167 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8.994 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

T4 13/12
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.429 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

6.947 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.93

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phong Thổ

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Thổ