Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61%
 • Lượng mưa
  2.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
bầu trời quang đãng
39°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/42.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.3%
 • Lượng mưa
  1.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
40°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.2%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  41°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.8°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Thổ

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Thổ