Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:20 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:20 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:21 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:21 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:21 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:22 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:22 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:23 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:23 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:23 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:24 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:24 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:24 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:25 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:25 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:25 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:26 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:27 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:27 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phong Thổ - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Thổ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:20

Thấp/Cao

19°

/

33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Thổ