Dự báo thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:53 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Nhùn

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Nhùn