Kỹ năng thoát hiểm khi có lũ quét

Hãy bình tĩnh chạy đến nơi cao nhất, đồng thời mang theo bên người vật liệu có thể nổi. Không lội qua vùng nước lụt và đi vào nơi có bùn lầy…

Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Lũ quét xuất hiện bất ngờ có thể gây tổn thất lớn về người và của.

Xét ở một mặt nào đó, sức mạnh con người không thể đánh bại được sức mạnh thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần yếu, con người có thể giữ được mạng sống sau lũ quét.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn