Kỹ năng phòng chống và ứng phó với mùa mưa bão

Mùa mưa bão, nhất là ở những vùng tâm bão thường bị lũ cuốn hoặc thiệt mạng do chưa có nhận thức đúng đắn về bão. Dưới đấy là cách phòng chống, ứng phó để có thể thoát hiểm an toàn mỗi khi bão quét qua.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn