Dự báo thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  5.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:37
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T5 05/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:35
T6 06/10
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  17.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Kon Tum

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:37

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Kon Tum