Dự báo thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Kon Tum

mây rải rác

17°

mây rải rác

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Kon Tum