Dự báo thời tiết Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Kon Tum - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Kon Tum

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.11 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Kon Tum