Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

76%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

4.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tu Mơ Rông