Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:59

Thấp/Cao

20°

/

39°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

5.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tu Mơ Rông