Thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

85%

T7 13/04
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.55

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.33

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

13%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

77%

CN 14/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.37

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.18

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sa Thầy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

39°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sa Thầy