Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  7.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:59
T2 27/03
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.8%
 • Lượng mưa
  10.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:59
T3 28/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  5.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59
T4 29/03
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.9%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:59
T5 30/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sa Thầy

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:59

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sa Thầy