Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:58 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sa Thầy - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sa Thầy

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:58

Thấp/Cao

19°

/

38°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sa Thầy