Thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.48

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.18

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.51

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

62%

T5 23/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.46

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.19

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.97

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

66%

T6 24/03
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei