Thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.45

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

96%

T4 13/12
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.59

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

94%

T5 14/12
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây rải rác

17°

mây rải rác

Cảm giác như 17°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei