Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  16.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
T7 01/04
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  7.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
CN 02/04
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.9%
 • Lượng mưa
  8.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:59
T2 03/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.9%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:59
T3 04/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei