Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

36°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:58

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.23 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei