Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Glei - Kon Tum 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Glei

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Glei