Dự báo thời tiết Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:59 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:59 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:59 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:59 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:59 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:00 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:00 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Kon Tum

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:59

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

2.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Kon Tum