Dự báo thời tiết Kon Tum 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum 15 ngày tới

Lượng mưa Kon Tum 15 ngày tới

Thời tiết Kon Tum

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.27 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Kon Tum